กลยุทธ์ในการสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการตลาดทาง SMS

การสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการตลาดทาง SMS เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างความเชื่อถือและความผูกพันที่แข็งแกร่ง. นี่คือกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าผ่าน SMS:

1. Personalization ที่ถูกต้อง:

 • ปรับแต่งข้อความ SMS Marketing ตามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า.
 • ใช้ชื่อลูกค้าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์.

2. ข้อความที่น่าสนใจและมีคุณค่า:

 • สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับลูกค้า.
 • นำเข้าข้อเสนอพิเศษที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีค่า.

3. CTA (Call to Action) ที่ชัดเจน:

 • สร้าง CTA ที่ชัดเจนและกระตุ้นการกระทำ.
 • นำทางลูกค้าให้ตอบสนองตามที่ต้องการ.

4. Segmentation (การแบ่งกลุ่ม):

 • แบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ, พฤติกรรมการซื้อ, หรือลักษณะอื่น ๆ.
 • ส่งข้อความที่เข้ากับความต้องการของแต่ละกลุ่ม.

5. การส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสม:

 • นำทางตามข้อมูลเวลาที่ลูกค้ามีนิสัยในการตอบกลับ.
 • ใช้การแจ้งเตือนหรือข้อความที่เป็นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม.

6. การสร้างประสบการณ์ Storytelling:

 • สร้างเนื้อหาที่เล่าเรื่องเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงประสบการณ์.
 • ให้ลูกค้ารู้ถึงเส้นทางหรือเรื่องราวของธุรกิจของคุณ.

7. การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์:

 • ส่งข้อความที่เน้นความสัมพันธ์และการสนับสนุน.
 • การขอความคิดเห็นหรือการแสดงความคิดเห็นสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้.

8. การรักษาความลับ:

 • รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างมีความปลอดภัย.
 • ส่งข้อความที่ไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกสแปม.

9. ข้อความและข้อมูลที่มีคุณค่า:

 • ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้.
 • ส่งข้อความที่สอดคล้องกับความคาดหวังและความจำเป็นของลูกค้า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *